buganda ssengas live sex videos - Amantii pasageri online dating

În scopul depistării și aducerii în câmpul legal a activității ilicite, DAF Buiucani a întreprins în perioada - mai multe acțiuni, între care se enumeră controale fiscale prin metoda verificării operative.În cadrul lor au fost stabilite 36 de cazuri de desfășurare a activității ilicite, în special: În perioada 7-20 septembrie 2016, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a găzduit misiunea de asistenţă tehnică a Departamentului Afaceri Fiscale din cadrul Fondului Monetar Internațional, condusă de Aksel Sorensen, însoțit de experții Lucilla Mc Laughlin, Keith Cartwright și Maureen Kidd.

amantii pasageri online dating-1

Pentru realizarea acestui obiectiv, în perioada 01-16 septembrie 2016, IFS Călărași a întreprins mai multe acțiuni, printre care...

Popularizarea legislației fiscale se află mereu pe agenda de activități a IFS teritoriale, fiind atrasă o atenție deosebită nu doar informării, ci și instruiri.

În acest context, IFS Bălți a desfășurat recent un seminar de instruire pentru contribuabilii nou-înregistrați din municipiu, cu participarea a 32 de agenți economici.

În cadrul acestei întruniri au fost oferite informații legate de inițierea și gestionarea afacerii, de aspecte fiscale și juridice din legislația muncii, a fost atrasă atenția asupra respectării legislației în vigoare în contextul onorării obligațiilor fiscale și asupra efectelor negative ale achitării salariului „în plic” și „muncii la negru”.

Pentru a primi consultații, persoanele care vor apela la Centrul unic de apel vor naviga prin următorul meniu: Butonul 1 - Consultații în domeniul legislației fiscale Care va avea următoarele compartimente: Butonul 2 - Asistența Tehnică Butonul 3 - Semnalarea cazurilor de nerespectare a legislației fiscale Butonul 4 - Semnalarea situațiilor de conflict, corupție din partea funcționarilor fiscali Butonul 5 - Verificarea timbrelor de acciz Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în monedă naţională, sunt stabilite în Legea privind reglementarea valutară nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată În Monitorul Oficial nr.184-192 din 01 iulie 2016 a fost completat art.187(2(prim)) din Codul fiscal cu o nouă obligațiune și anume, începând cu 01 iulie 2016, contribuabilii care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent - mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de munca ori prin alte contracte vor prezenta, în mod obligatoriu, dările de seamă fiscale pentru perioadele fiscale de după 1 iulie curent, exclusiv în formă electronică, utilizând serviciul „Declarație Electronică”.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință că prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, nr. Comunicat „Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importante, a adaosului comercial limitat, potrivit Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016” Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu multiplele adresări drept urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 „Cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante”( Monitorul Oficial nr.169-183/834 din ), comunică următoarele. c) din Legea menționată, se permite persoanelor juridice rezidente să primească de la nerezidenţi numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină drept plată efectuată conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti.Mereu suntem în aşteptarea unor timpuri mai bune, salarii decente, a unor posibilităţi şi oferte sociale adecvate societăţii sau deceniului în care trăim.Astăzi, suntem în situația în care abuzul major vine de partea unor contribuabili, care dispun de restaurante, magazine, baruri, case de schimb valutar, prestatorii de servicii de transport inclusiv, în regim taxi etc. În perioada 01-20 septembrie, IFS Șoldănești, între alte acțiuni ce derivă din obiectivele trasate, a acordat asistență agenților economici care urmau în mod obligatoriu să se înregistreze la serviciile electronice ale SFS.Drept rezultat, toți contribuabilii au primit acces la ele și vor prezenta dările de seamă fiscale utilizând serviciile electronice.

968 Comments

  1. O ano de 1958 marcou o incio uma nova era para a cinematografia baiana.

  2. Mas toda esta forma de comunicação enferma de um mal sem cura. E é nos olhos, amigos, que se desvanecem as dúvidas.

  3. Obiectivul tau este sa o ajuti pe frumoasa motociclista sa stranga cat mai multe puncte pe fiecare traseu.

  4. For example, if you experienced problems while visiting you should send e-mail to "[email protected]".

Comments are closed.