Czterdziesty pierwszy online dating

Turyści przybywają pod Giewont, by z góralami z różnych zakątków świata przeżyć folklorystyczną przygodę.

Ale to nie wszystko niezależnie od poznawczych, promocyjnych i merkantylnych celów, festiwal jest też ważnym wydarzeniem dla samych górali podhalańskich, którzy mogą umacniać swą wspólnotową więź, regionalną tożsamość, przywoływać i wskazywać najbardziej wartościowe elementy swej kultury.

czterdziesty pierwszy online dating-36

Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem odbędzie się już po raz czterdziesty czwarty.

Jego dzieje sięgają czasów II Rzeczpospolitej, a rodowód można łączyć z koncepcją “Związku Ziem” wyrosłą na gruncie podhalańskiego regionalizmu, skonkretyzowaną w latach 20-tych XX w. Proponowana przez niego koncepcja zakładała zjednoczenie wszystkich grup zamieszkujących polskie Karpaty, od Huculszczyzny aż po Beskid Śląski i stworzenie dla tak pojętego organizmu wspólnego programu rozwoju. Ale już rok później 4 sierpnia 1935r., Podhalanie witali muzyków, tancerzy, śpiewaków, twórców i artystów ludowych przybyłych pod Tatry z całych polskich Karpat, od Czeremoszu aż po Olzę.

Podobne cele przyświecały twórcom “Święta Gór”, które po raz pierwszy miało odbyć się w 1934r. Przez cały tydzień górale żywieccy, sądeccy, beskidzcy, Huculi, Łemkowie, Bojkowie prezentowali dorobek twórczy swych ziem.

Już wtedy święto miało charakter konkursu, a główne nagrody przypadły Hucułom.

Dwa lata później impreza przemianowana na “Tydzień Gór” odbyła się w Wiśle.

Po II wojnie idea góralskiego święta odżyła ponownie w zmienionej nieco formie pod nazwą “Jesieni Tatrzańskiej”, imprezie mającej przedłużyć letni sezon turystyczny pod Giewontem.Na początku prezentacje zespołów były tylko jednym z wielu punktów programu. na scenie kina “Giewont” wystąpiły cztery miejscowe zespoły. oprócz polskich zespołów zaproszono grupy z zagranicy – odbył się pierwszy międzynarodowy festiwal. wprowadzono czwartą kategorię zespołów prezentujących folklor rekonstruowany, czyli odtworzony na podstawie literatury i zapisów archiwalnych.Zachwyciły widzów, dając wyraźny sygnał organizatorom, że folklor widowiskowy może być największą atrakcją zakopiańskiego święta. Początkowo wszystkie zespoły rywalizowały w jednej kategorii, a do zdobycia była tylko jedna główna nagroda “Złota Ciupaga”. Modyfikacja regulaminu, uwzględniająca różne formy prezentacji folkloru, zdaniem Danuty Rejdych, pełniącej przez kilkanaście lat funkcje dyrektora festiwalu, przyczyniła się do podniesienia rangi zespołów wiejskich, a także do popularyzacji “folkloru w formie jak najbardziej autentycznej połączonej z obrzędem czy zwyczajem, a nie montowanych sztucznie składanek taneczno-muzycznych”.Niemniej już po pierwszym konkursie, jurorzy dostrzegając ogromne różnice pomiędzy zespołami zgłosili potrzebę przeformułowania jego zasad. Słowa te jednocześnie oddawały charakter pracy i wizję folkloru propagowaną przez badaczy kultury ludowej z ośrodka krakowskiego, którzy przez blisko 30 lat zasiadali w festiwalowym Jury.Nowy regulamin opracowany pod kierunkiem znanego etnografa Romana Reinfussa, wyodrębniał trzy kategorie zespołów prezentujących folklor w formie autentycznej – kat. Dla wspomnianej grupy Jurorów zespoły wiejskie przedstawiały największą wartość, gdyż prezentowały tradycyjny, nieprzetworzony folklor, który należało chronić, a nawet reaktywować.Festiwal miał być ważnym narzędziem w realizacji tego zadania. Niezależnie od odmiennych poglądów, licznych dyskusji i kontrowersji towarzyszących werdyktom, trzeba przyznać, że festiwal wpłynął pozytywnie na rozwój zespołów góralskich, które mobilizował do rekonstruowania zapomnianych obrzędów i wprowadzania ich do programów artystycznych.

200 Comments

  1. si presenta come la nuova frontiera del Business Interattivo e del Social Networking, realizzato in solo due mesi da quattro professionisti che hanno unito le loro professionalità : Michele De Luca quale ideatore e grafico della piattaforma, Dott.

  2. estimated worth is ,994.08, with 23042 estimated visites per day and ad revenue of $ 69.13.

  3. Voir les annonces Déposez votre annonce Retrouvez toutes nos locations saisonnières à Aliminusa et dans les alentours, en Palerme : Dénichez votre location de vacances à Aliminusa en Sicile dans notre catalogue en ligne entre particuliers : maison, appartement, gîte rural, chambre d'hôtes etc...

Comments are closed.