Igle za pletenje online dating blestemul din swoon online dating

Iako je tehnika pletenja nešto sasvim posebno i veoma neslično tehnici kukičanja, ipak treba — kao i kod kukičanja — poznavati neke osnovne elemente od kojih je najvažniji kako početi pad.

2 pogodne su za tanku vunu i naročito za četverostruku »zefir« vunu, iglama br.

3 plete se tanka, ali dobro upredena vuna i konopčaste vrste »kable« vune, dok za sportsku, četvorostruku i šestorostruku vunu, treba uzeti igle od broja 3 i po do 5.

Igle broj 5 i 6 koristimo kad radimo sa svim vrstama vune »fantazija«.

U svakom slučaju, mogućnosti igala i vune uvek treba ispitati na odabranom bodu, pomoću uzorka koji se mora otpočeti bar na 30 osnovnih petlji i koji treba da dostigne bar 5 santimetara visine.

(A i 10 santimetara kada su bo dovi uvrnuti ili kada se razvijaju na širokoj površini.) Samo tako, upoznavajući odnos petlji sa veličinom uzorka, može se izračunati koliko ukupno petlji treba naviti da bi se počeo jedan rad.

Naviti petlje znači namaknuti na jednu iglu broj petlji koje će biti osnova otpočetog dela rada.

Petlje se mogu naviti samo na jednu ili na obe igle.

Klube se drže desno, levo se odmotava nit koja će biti tri puta duža od širine petlji potrebnih da se rad otpočne. Drugi red kao i svi napnu redovi : raditi petlje onako kako nailaze.

Fotiografija 1 - nit, koju držimo trima prstima leve ruke, prelazi na palac i kažiprst dok se desnom rukom određuje koliko će biti zategnuta. Drugi red: jedna petlja pravo za početak, zatim * 1 petlja obrnuto, 3 petlje pravo. Treći red i svi neparni redovi zaključno sa jedanaestim: premestiti rebra ulevo za 1 petlju. Prvi red: * 2 petlje pravo, 2 petlje ukrštene obrnuto. 2 petlje pravo iznad dve petlje koje se pokažu pravo (dve petlje ukrštene na prethodnoj igli), 2 petlje ukrštene obrnuto na dve petlje koje se pojavljuju obrnuto. Prvi red i svi neparni redovi (koji predstavljaju lice pletiva) * 5 petlji obrnuto, 3 petlje pravo *.

479 Comments

  1. n mid-August, couples and lonely hearts packed a Brooklyn basement to hear scientists make sense of something the crowd could not: love.

  2. She and I will be ready at that time to make the most important change in our lives, to live happily together.

  3. Ren'ai/Dating Simulation Engine requires any Windows operating system to be running on the computer it will be installed on.

  4. A week later we were at a house party and he kept staring at me, we were both tipsy but nowhere near as drunk as we were- but we ended up going upstairs, just to sit and chat and have a laugh, listen to some music.

Comments are closed.