Niezwykle przypadki medyczne online dating

Popularyzowanie w sieci informacji nieprawdziwych może mieć fatalne skutki dla zdrowia pacjentów, ze śmiercią włącznie.Definiując pojęcie profesjonalnej informacji medycznej w Internecie, powinniśmy się w pierwszym rzędzie oprzeć na kryteriach ustanowionych poprzez wiarygodne i prestiżowe wydawnictwa medyczne w odniesieniu do materiałów publikowanych.

Powszechność Internetu i jego wykorzystywanie przez różne grupy zawodowe sprawiły, że został on uznany za źródło profesjonalnej informacji, także medycznej.

Informacji medycznej nie poszukują tylko lekarze czy farmaceuci, ale także pacjenci.

O ile pracownicy służby zdrowia mają odpowiednią wiedzę, także na temat źródeł profesjonalnej informacji medycznej, oraz umiejętność wyselekcjonowania właściwych informacji, o tyle pacjenci nie zawsze są w stanie poradzić sobie z ich nadmiarem.

Na przykład, gdy wpiszemy w popularną wyszukiwarkę internetową Google hasło "alergia", otrzymamy 917 000 stron WWW poświęconych tej tematyce, tworzonych zarówno przez nieprofesjonalistów, ludzi chorych, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami, jak i przez towarzystwa naukowe (np. Jak więc w tak dużym zasobie źródeł odnaleźć informację wartościową, zrozumiałą i odpowiadającą naszym oczekiwaniom?

Jeśli pacjent nie uzyska wystarczających informacji od lekarza, może poszukać ich samodzielnie w Internecie lub literaturze bądź udać się do biblioteki w celu uzyskania profesjonalnej pomocy, gdyż w ostatnich latach coraz więcej mówi się o dużej roli bibliotek jako ośrodka, który może uczestniczyć w edukacji odbiorców usług medycznych w zakresie wyszukiwania wartościowej informacji medycznej.

Bibliotekarz nie powinien jednak oceniać dokumentów udostępnianych użytkownikowi, a tylko wskazać reguły weryfikacji pozwalające na prawidłową ocenę przydatności materiałów, gdyż nie posiada on wystarczającej wiedzy w danej dziedzinie.Osoba niebędąca lekarzem nie może ocenić strony WWW pod względem merytorycznym, może jednak, biorąc pod uwagę pewne kryteria, ocenić jej jakość.Do tych kryteriów należą: przejrzystość i uczciwość (dane właściciela strony, cel jej stworzenia, adresat, źródła finansowania), referencje (źródło informacji prezentowanej na stronach, kwalifikacje autorów), odpowiedzialność (deklaracja odpowiedzialności autora za zamieszczone informacje, możliwość kontaktu i zgłoszenia zastrzeżeń, zasady doboru publikowanego materiału), dostępność, aktualizacja, ochrona danych osobowych. Potrzeba ta nasiliła się szczególnie w ostatnim czasie, kiedy dynamiczny rozwój techniki, środków masowego przekazu, komunikacji, komputeryzacja i informatyzacja sprawiły, że informacja stała się bardziej powszechna i łatwiej dostępna.To ułatwienie wymaga jednak wiedzy, bez której nie sposób korzystać z nowych możliwości.Obecnie największe możliwości wyszukiwania informacji oferuje Internet, choć korzystanie z niego wymaga odpowiednich umiejętności, np.

447 Comments

  1. is ranked 20,452,396th in the world (among the 30 million domains).

Comments are closed.